Kategorie
Obiekty Militarne

Antonówka

Ruski las

Maj 2009 r.

W Antonówce byłem już parę lat temu na samochodowym zwiadzie, już w tedy mieszkańcy z którymi rozmawiałem mówili mi, że w lesie nic nie ma. Ja wróciłem tu, żeby to sprawdzić i przyznam, że mieli racje.

Osiedle.

Osiedle parterowych domków ocalało, gdyż potrzebne było po kolei wszystkim, którzy przejmowali po sobie teren .Nie znalazłem jednoznacznej informacji, czy mieszkali w nich więźniowie czy normalni pracownicy. Wydaje mi się, że murowanych domów robotnikom przymusowym by nie budowano.

Galeria zdjęć.


Antonówka-osiedle.
Maj 2009 r.
22 zdjęcia

Wartownia.

Po ogrodzeniu terenu nie ma już śladu, odnalazłem na swej drodze tylko dwa betonowe stanowiska wartownicze.

Galeria zdjęć.


Antonówka-wartownie.
Maj 2009 r.
11 zdjęć

Potok.

Pod torami kolejowymi wybudowano tu murowany przepust dla przepływającego tu potoku.

Zbiornik.

Dużo naczytałem się o znajdujących się tu podziemiach, rzeczywistość jest taka, że znalazłem jeden betonowy zbiornik i kilka studzienek.

Studzienka.

Ma się wrażenie, że wszelkie wejścia do podziemi jeśli były zostały tu dobrze zasypane i zatarte.

Galeria zdjęć.


Antonówka-podziemia.
Maj 2009 r.
17 zdjęć

Mur oporowy.

Po magazynach pozostały tylko fundamenty i trochę gruzu.
Nie ma żadnych elementów dachu, co może oznaczać że były z drewna.

Podłoga magazynu.

W większości miejsc pozostał tylko plac z wylaną betonową podłogą. Nie były to raczej miejsca produkcyjne, gdyż nie ma śladów mocowania
maszyn.

Mur oporowy.

Najlepiej zachowały się mury oporowe. Dziwne, że obiekty te nie miały, żadnej osłony ziemnej w postaci wałów. Może nie magazynowano w nich amunicji.

Tu były tory kolejowe.

U wylotu lasu w kierunku Kamiennej Góry, znajduje się wyraźne ślady torów kolejowych, w postaci bazaltowego tłucznia.

Transzeje.

Byłem też na skraju lasu od strony Kamiennej Góry, gdzie znajduje się transzeja okalająca za pewnie wzgórze i las.

Leśne place.

Polecam na koniec wycieczkę leśną drogą prowadzącą wyżej północną stroną lasu. Zobaczyć tam można wykute w skałach lub wykopane w lesie w zależności od trenu, prostokątne place z wyraźnym wjazdem i wyjazdem, dziś mocno zarośnięte przez las.
Jest ich tam kilkanaście w równych odstępach co kilkadziesiąt metrów. Wydaje mi się, że to właśnie tutaj trzymano materiały wybuchowe.

Galeria zdjęć.


Antonówka-magazyny.
Maj 2009 r.
60 zdjęć

Pomnik.

Przy drodze prowadzącej z Kamiennej Góry do Antonówki, po  prawej stronie,na niewysokim wzgórzu znajduje się pomnik upamiętniający defiladę wojsk zwycięskiej koalicji anty napoleońskiej. Defilada odbyła się 10 sierpnia 1813 roku, a kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy obserwowali między innymi
król Prus Fryderyk Wilhelm III i car Rosji Aleksander I. Pomnik postawiono w 1890 roku i ma kształt dużego, postumentu z umieszczonym na nim obeliskiem. Dziś jest dość mocno zniszczony.

Galeria zdjęć.


Antonówka-Pomnik.
Maj 2009 r.
15 zdjęć

26.12.2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *