Kategorie
Międzyrzecki Rejon Umocniony

Mostki

M.R.U.

Odcinek południowy
Grupa warowna Lietzmann w Mostkach.
Sierpień.2011.
Pz.W670.

Mostki to miejscowość na południowym odcinki M.R.U. Przebiega przez nią główna droga nr 2 Berlin-Poznań i linia kolejowa. Będąc przejazdem w tej okolicy nie mogłem przepuścić okazji zobaczenia
zbudowanych tu fortyfikacji. Myślę, że jak na godzinę pobytu w Mostkach zobaczyłem kilka ciekawych miejsc.

Pz.W670.

Celem numer jeden, był bunkier Pz.W670, który stoi w centrum wsi przy samej drodze. Niestety wejścia i stanowisko bojowe jest ogrodzone i nie dostępne, a zarośla zasłaniają wszystko.
Podobno pod drogą było przejście na tyły. Bunkier posiadał maskowanie, po którym pozostały drewniane listwy w ścianie, Do nich mocowane były deski pozorujące budynek.

Płot wykonany ze słupów zaporowych.

Miałem akurat to szczęście, że spotkałem kobietę też zainteresowaną fortyfikacjami. Jak się później okazało posiada ona na swojej działce rekreacyjnej bunkier Pz.W671, dowiedziałem się też przy okazji wiele ciekawych rzeczy.

Poterna w nasypie kolejowym.

Pod nasypem linii kolejowej Poznań-Berlin wykonano poternę, jedyną zbudowaną na  WG „Lietzmann” Solidnie zbudowane przejście jest ciekawym rozwiązaniem stałego połączenia w jedną linię obronną obu rozdzielonych nasypem pozycji.

Poterna pod nasypem kolejowym.

Stary tunel jest węższy od współczesnego, wybudowanego w czasie modernizacji torów kolejowych.

Wnęki minerskie.

W tunelu znajdują się w ścianach wnęki do ewentualnego wysadzenia przejścia i torów kolejowych.

Wejście do poterny od północnej strony.

Przejście pod torami ułatwia komunikacje między G.W.
Lietzmann a sąsiadującym PzW677.

Widok na przedpole bunkra PzW677.

Po drugiej stronie nasypu nie poruszałem się już dalej. Zrobiłem tylko zdjęcia nie widocznej pozycji bunkra PzW677 i zarysu rowu przeciw czołgowego.

Pz.W671.

Odwiedziłem też wspomnianą prywatną posiadłość i zwiedziłem zachowane tam fortyfikacje.

Pz.W671.

Bunkier jest dość ciekawej konstrukcji, posiada dwa wejścia oddzielone nasypem ziemnym.

Pz.W671.

W miejscu nie istniejących już kopuł obserwacyjnych zainstalowane są nowe dzwony zamykające otwór.

Stanowisko bojowe Pz.W671.

Płyta pancerna jest wycięta w otwartej przestrzeni przedziału bojowego.

Pz.W671.

Pz.W671 posiada dobrze zachowa wnętrze, a w szczególności napisy i oznaczenia kodowe.

Pz.W671.

Dla mnie najciekawszym miejscem było zachowane we fragmencie połączenie dwóch płyt pancernych, pionowej i poziomej stanowiącej strop izby bojowej. Na Lini Odry jest tylko kilka takich rozwiązań, ale bez pancerzy.

Rs 58c.

Obok bunkra Pz.W671 wybudowano zapewne 1944 r. dodatkowy punkt ogniowy Rs 58c wzmacniający ten odcinek.

Wejście do Rs 58c.

Trochę szkoda, że nie przyjrzałem się dokładniej przeszkodzie wodnej przed tą pozycją.

Galeria zdjęć.


Grupa warowna Lietzmann w Mostkach.
Sierpień 2011 r.
45 zdjęć

23.10.2011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *